Кыргызча   Русский

ЖАҢЫ СӨЗДӨРДҮ ҮЙРӨНӨЛҮ!

Кыргызча Орусча Аудио
айлана вокруг
акыл сөз мудрое слово
алдында перед

андай эмес не так

аңгемелешүү разговаривать

артында сзади

абдан очень

аз мало

анан потом

анда тогда

 

 Өзүңдү текшер!

Мне интересно беседовать со старыми людьми.
Мага кары адамдар менен …………… кызыктуу.Кыргызча Орусча Аудио
бир аз немного

бир маалда через некоторое время

бир нерсе что-то

бол быть

багыт направление

балбан силач

баш катырма кроссворд

баш кийим головной убор

бет лицо, страница

босого порог

даярданат готовится

жайгашкан расположен

 Өзүңдү текшер!

Мой друг всегда готовится к урокам
Менин досум дайыма сабактарына ………….Кыргызча Орусча Аудио
жаса делать

жат лежать

жаша живи

же есть, или

жол дорога

жылкычы пастух

койчу чабан

жуу помыть

кел приди

кир входи

короо двор

көр видеть

көпүрө мост

кыштак деревня

мал скот

 Өзүңдү текшер!Кыргызча Орусча Аудио
музоо теленок

уй корова

жылкы лошадь

бээ кобыла

кой овца

үстүнө на

астына перед

жанына рядом

бүгүн сегодня

эртең завтра

кечээ вчера

мурда күнү позавчера

эгер если

кийим-кече одежда

жөнө отправится

коңгуроо звонок

 Өзүңдү текшер!