Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА 5 СҮЙЛӨМДӨН ТУРГАН ТЕКСТ ЖАЗГЫЛА, АНЫ АТАГЫЛА.

ТУУРА ЖАЗГАНГА МАШЫГАБЫЗ!

«БАЙЧЕЧЕКЕЙ» ЖУРНАЛЫ

«Байчечекей» журналы бөбөктөргө жана окуучуларга арналып чыгат.

Анда кызыктуу ырлар, жомоктор,табышмактар басылат.

Оюн ырлары, ар түрдүү жаңылмачтар, бат айтмалар да үзбөй чыгат.

Журнал абдан көркөм жасалгаланат.

Биз «Байчечекей» журналынын жаңы саны келишин чыдамсыздык менен күтөбүз.

Өзүңдү текшер!

«БАЙЧЕЧЕКЕЙ» ЖУРНАЛЫ

 «Байчечекей» журналы бөбөктөргө жана окуучуларга арналып чыгат. Анда кызыктуу ырлар, жомоктор,табышмактар басылат. Оюн ырлары, ар түрдүү жаңылмачтар, бат айтмалар да үзбөй чыгат. Журнал абдан көркөм жасалгаланат. Биз «Байчечекей» журналынын жаңы саны келишин чыдамсыздык менен күтөбүз.