Кыргызча   РусскийТАСМА КӨРҮҮ

ТАСМАНЫ КУНТ КОЮП КӨРҮП ЧЫГАЛЫ

ТҮШҮНБӨГӨН ЖЕРЛЕРИН, КАЙТАЛАП КӨРӨЛҮ

Бурана

Көргөн тасма боюнча тапшырмалар

Таш-Рабат

Көргөн тасма боюнча тапшырмалар

Өзгөн мунарасы

Көргөн тасма боюнча тапшырмаларӨзүңдү текшер!
«Бурана» тасмасы боюнча

КатаТуураБурана – бул мунара.
КатаТуураБуранада тепкичтер жок.
КатаТуураАйланасы суу менен курчалган.
КатаТуураАнын сырты кооз.
КатаТуураБурананын ичинде адамдар көп.
КатаТуураТаш эстеликтерди көрүүгө болот.«Таш Рабат» тасмасы боюнча

КатаТуураТаш-Рабат Бишкекте жайгашкан.
КатаТуураАйланасы тосулган.
КатаТуураТаш-Рабат таштардан курулган.
КатаТуураИчи жарык.
КатаТуураАсманда чымчык учуп жүрөт.
КатаТуураСырты боз үйгө окшош.
КатаТуураБөлмөлөрү аз.«Өзгөн мунарасы» тасмасы боюнча

КатаТуураӨзгөн мунарасы бийик.
КатаТуураСырты оймо-чийме менен кооздолгон.
КатаТуураАл курулуп бүтө элек.
КатаТуураМунара Жалал-Абадда жайгашкан.
КатаТуураБышкан кирпичтен салынган.