Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА 5 СҮЙЛӨМДӨН ТУРГАН ТЕКСТ ЖАЗГЫЛА, АНЫ АТАГЫЛА.

ТУУРА ЖАЗГАНГА МАШЫГАБЫЗ!

СҮЙМӨНКУЛ ЖӨНҮНДӨ БАЯН

Мен 16 жылдын аралыгында болгону 17 фильмге тартылыпмын.

Кайсы ролду ойносом да алдымда бир гана суроо турчу.

Бул менин турмушума жаңы ачылыш алып келеби?

Ойногонго келгенде режиссёр эки метрден ыргы десе, мен үч метрден секирчүмүн.

Чаап баратып, үзөңгүдөн бутуңду чыгарбай жылмыш десе, мен аттын башынан ала салып тоголончумун.

Ар качандан бир качан коюлган талаптан ашырып ойногонго аракеттенер элем.

Муну менен эмнени айткым келет.

Актёрдук кесипти тандадыӊбы, ага берилип иште.

Ошондо элдин урматына ээ болосуӊ.
                                                                                     

 

Өзүңдү текшер!

СҮЙМӨНКУЛ ЖӨНҮНДӨ БАЯН

    Мен 16 жылдын аралыгында болгону 17 фильмге тартылыпмын. Кайсы ролду ойносом да алдымда бир гана суроо турчу. Бул менин турмушума жаңы ачылыш алып келеби? Ойногонго келгенде режиссёр эки метрден ыргы десе, мен үч метрден секирчүмүн. Чаап баратып, үзөңгүдөн бутуңду чыгарбай жылмыш десе, мен аттын башынан ала салып тоголончумун. Ар качандан бир качан коюлган талаптан ашырып ойногонго аракеттенер элем. Муну менен эмнени айткым келет. Актёрдук кесипти тандадыӊбы, ага берилип иште. Ошондо элдин урматына ээ болосуӊ.