Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Өзүңдү текшер:

1. Бул айылдагы .

2. аба таза жана бак-дарактар көп.

3. айылдагы балдар жана алардын аталары жүрүшөт.

4. Сүрөттө жана бар.

5. Балдар ойноп жатышат.

Колдонулуучу сөздөр: жылкычы , жылкылар , Айылда , Көчөдө , балдар аянтчасында, көчө