Кыргызча   Русский

ЖАҢЫ СӨЗДӨРДҮ ҮЙРӨНӨЛҮ!

Кыргызча Орусча Аудио
суусундук напиток
бар есть
улуттук национальный
бозо национальный напиток
жарма шоро
жүгөрү кукуруза
жүзүм виноград
бул жерде здесь

 Өзүӊдү текшер!

Мальчики и девочки любят национальные напитки.
Балдар жана кыздар ….. суусундуктарын жакшы көрүшөт.Кыргызча Орусча Аудио
айран кефир
булак родник
ден соолук здоровье
шире сок
ич пей
кесим кусочек (еды)
кесме лапша

 Өзүӊдү текшер!

Родниковая вода полезна для здоровья.
Булактын суусу ……… пайдалуу.Кыргызча Орусча Аудио
көөкөр

национальный кувшин

кымыз кумыс
кычкыл кислый
максым кислый напиток
таттуу сладкий
ширин вкусный
ысык горячий
азыктар продукты питания
ачуу горький
даам татып попробовав на вкус

 Өзүӊдү текшер!

Мой друг любит горячий хлеб.
Досум …. нан жакшы көрөт.Кыргызча Орусча Аудио
дары болот лечебный
жагымдуу приятный
жакшы көрөм люблю
каалайбыз желаем
кез-кез иногда
өзгөчө особенный
сакта храни
чайкап взбалтывал (а)
чалап кисломолочный напиток
илип кой повесь
көп много
кош добавь
кызылча свекла
көтөр подними
камыр тесто
кумшекер сахарный песок
даяр готовый

 Өзүӊдү текшер!

Я люблю чалап.
Мен чалапты ……...