Кыргызча   Русский

ОКУП ТҮШҮНҮҮ

ӨЗ CӨЗҮБҮЗ МЕНЕН КАЙРА АЙТЫП БЕРГЕНГЕ КӨНҮГӨЛҮ

Эненин эмгеги

     Энеңер силерди төрөп, алдейлеп бакты. Бир түндө беш-алты жолу туруп эмизди. Ыңаалаган добушуңарды эстеп, жаңы эле жаткандай болуп, кайра түндө терметип уктабай чыкты. Тилиңер чыгып, эс-акыл кирип, жети жашка чыкканда окууга берди. Окуп жүргөнүңөрдө кубаныч менен карады. Энелериңер силер үчүн жанын аябаган ушундай жан.

      Ата-энелериңерди урматтап көңүлдөрүн калтырбагыла. Ушундай болсоңор, жакшы болосуңар!

(Туӊгуч агартуучу Эшенаалы Арабаевдин «Алиппе» китебинен)Өзүӊдү текшер! Чийме боюнча сүйлөм түзгүлө.

1. , .

Колдонулуучу сөздөр: энеңер, силерди, бакты, алдейлеп, төрөп
Экинчи сүйлөм

2. .

Колдонулуучу сөздөр: жүргөнүңөрдө, менен, кубаныч, окуп, карады
Үчүнчү сүйлөм

3. .

Колдонулуучу сөздөр: урматтап, көңүлдөрүн, калтырбагыла, Ата-энелериңерди
Туура которгула!УГУП ТҮШҮНҮҮ

ТЕКСТТИ КУНТ КОЮП УГАЛЫ. ӨЗ СӨЗҮБҮЗ  МЕНЕН АЙТЫП БЕРГЕНГЕ МАШЫГАЛЫ 

ШАБДАНДЫН БАЛА КЕЗИ

         Шабдандын жети жашар кези экен. Жантай бир топ кишилер менен карагайдын көлөкөсүнө, суунун жээгине шырдак салдырып, дасторкон жайдырып коюп, Күрөӊкөйгө комуз черттирип отурган экен. Шабдан атасынын жанына келип:

         - Ата, сизден бирдеме сурасам бересизби? – дейт.

         - Бере турган нерсе болсо берейин. Айтчы эмне сурайсыӊ?

         - Ата, бир семиз кой бериӊизчи.

         - Ошол элеби, аны эмне кыласыӊ?

         - Досум Зайнидиндин энеси үч күндөн бери ооруп төшөктө жатат. Суук тийиптир. Эт жеп, сорпо ичсе эле айыгып кетет дейт. Зайнидин жетим эмеспи, ыйлап отурат.

         Жантай шашкалактап:

         - Ал, балам, ала кой, - дегенде Шабдан учуп жөнөйт. Зайнидин жолдошунун үйү абдан алыс экен. Ошого чейин тынбай чуркап барат. Жантай ыраазы болуп: «Буюрса балам боорукер болот тура», - деп сүйүнгөн экен.

Абдрасул Осмонов