Кыргызча   Русский"БИШКЕКТИН КОНОГУ"

СҮЙЛӨШҮҮГӨ КӨҢҮЛ БУРУП УГАЛЫ

КУРБУЛАРЫБЫЗ МЕНЕН КАЙТАЛАП КӨРҮП, МАШЫГАЛЫ