Кыргызча   РусскийСҮЙЛӨШҮҮ

СҮЙЛӨШҮҮГӨ КӨҢҮЛ БУРУП УГАЛЫ

КУРБУЛАРЫБЫЗ МЕНЕН КАЙТАЛАП КӨРҮП, МАШЫГАЛЫ