Кыргызча   РусскийБИЛИМИБИЗДИ СЫНАЙЛЫ!ТЕСТ


1. Кыргыз тилинде айтылышына карай сүйлөмдөр канчага бөлүнөт?


2. Биз сүйлөп жатканда оюбузду эмне аркылуу билдиребиз?


3. Ал сүйлөмдөрдү кантип айтабыз?


4. Эгерде биз оюбузду күчтүү сезим менен билдирсек, анда кандай сүйлөм болот?


5. Эгерде биз башка адамдарга буйрук берүү менен кайрылсак, анда кандай сүйлөм болот?


6. Сүйлөмдү толукта: Чыпалак балтыркандын …….. көкөлөп уктап жатат.


7. Тексттен суроо: Оттоп жүргөн төө жалбырак менен кошо кимди аймап коюптур?


8. Сүйлөмдү толукта: Бүгүн короодогу отундарды атасы …..


9. Диалогдо атасы ким менен сүйлөшөт?


10. «Ойнойбуз» деген ырда биринчи кайсы кыргыздын улутук оюнун ойношот?


11. Ырдын сөзүн толукта: Бак-терекке жип байлап, тепкенибиз …...


12. Ырдын сөзүн толукта: Арабызда Токон бар, топтой болгон …….


13. «Ак терек, көк терек» кимдер ойношот?


14. Оюнду эки тарапка бөлүнүп, кантип ойношот?


15. Сүйлөмдү толукта:
Белгиленген убакыт бүткөндө кайсы тараптын балдарынын … көп болсо, ошол тарап уткан болот.