Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА 5 СҮЙЛӨМДӨН ТУРГАН ТЕКСТ ЖАЗГЫЛА, АНЫ АТАГЫЛА.

ТУУРА ЖАЗГАНГА МАШЫГАБЫЗ!

Шахтёрлор

Шахтёрлор шахтадан көмүр казышат.

Көмүр өлкөбүз үчүн чоң байлык.

Шахтёрлордун жумушу оор жана урматтуу.

Шахтёрлор болбосо көмүр казылбайт.

Алардын казган көмүрү элибизди отун менен камсыз кылат. Үйлөр, мекемелер көмүр менен жылытылат.

Фабрика, заводдор ишке киргизилет.

 

Өзүңдү текшер!

Шахтёрлор

    Шахтёрлор шахтадан көмүр казышат. Көмүр өлкөбүз үчүн чоң байлык. Шахтёрлордун жумушу оор жана урматтуу. Шахтёрлор болбосо көмүр казылбайт. Алардын казган көмүрү элибизди отун менен камсыз кылат. Үйлөр, мекемелер көмүр менен жылытылат. Фабрика, заводдор ишке киргизилет.