Кыргызча   РусскийКЫРГЫЗ ТИЛИНИН СЫРЛАРЫН БИЛИП АЛГЫЛА!

   -ны мүчөсү.

        -ны мүчөсү уланган сөз кимди же эмнени табыш же алыш керек экендигин билдирет. –ны мүчөсү бир нече вариантта өзгөрүп айтылат.

Мүчөсү Кимди? Эмнени?

-ны

   

-ни

   

-ну

   

-нү

   

-ды

   

-ди

   

-ду

   

-дү

   

-ты

   

-ти

   

-ту

   

-тү

   

Өзүӊдү текшер!

    Берилген сөздөргө  –ны мүчөсүн туура улап жайгаштыр.

 

Улук, Жибек, Самат, Айгүл, Чолпон, үкү, дарбыз, кийим, кулпу