Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА 5 СҮЙЛӨМДӨН ТУРГАН ТЕКСТ ЖАЗГЫЛА, АНЫ АТАГЫЛА.

ТУУРА ЖАЗГАНГА МАШЫГАБЫЗ!

ТОРГОЙ

Таң кирпигин ачканда,

Жерге нурун чачканда.

 

Торгой сайрап кубантты,

 

Топчу болуп асманда.

 

 

Өзүңдү текшер!

ТОРГОЙ

     Торгой 2000ге жакын түркүн үн чыгарып сайрайт. Бир секундда 130 түркүн кубулжуган үн угууга болот. Ал 300 метр бийиктикке көтөрүлгөндө көздөн кайым болот. Анын сайраганы 600 метр бийиктиктен жерге шашпай угулат.