Кыргызча   РусскийТАСМА КӨРҮҮ

ТАСМАНЫ КУНТ КОЮП КӨРҮП ЧЫГАЛЫ

ТҮШҮНБӨГӨН ЖЕРЛЕРИН, КАЙТАЛАП КӨРӨЛҮ

Кыргыз күүлөрү

Көргөн тасмаңар боюнча тапшырмаларды аткаргыла.

Улуттук кыргыз аспаптар

Көргөн тасма боюнча тапшырмалар

Кыл кыяк

Көргөн тасма боюнча тапшырмаларӨзүңдү текшер!
«Кыргыз күүлөрү» тасмасы

КатаТуураКыргыздын күүлөрү көчмөн элдерге таандык эмес.
КатаТуураКүүлөр менен кыргыздын атагы чыккан.
КатаТуураМузыка оорулардан айыктыра албайт.
КатаТуураКүүнү угуп бардык элдер бийлешкен.
КатаТуураАзыр кыргыз аспаптарга көңүл бурулбай калды.«Улуттук кыргыз аспаптары» тасмасы

КатаТуураАспаптарды уста жасайт.
КатаТуураУстанын аты Акылбек.
КатаТуураАспап аз убакытта жасалат.
КатаТуураЧопо чоор чоподон жасалат.
КатаТуураУста ансамбль түзгөн.
КатаТуураИлгерки музыкага жан киргизген.
КатаТуураӨзүн бактылуу деп эсептебейт.
КатаТуураҮч кызы бар.«Кыл кыяк» тасмасы

КатаТуураКыл кыяктын үнү мукам.
КатаТуураАнын кылы үчөө.
КатаТуураКыл кыякчынын башында калпагы бар.
КатаТуураКыл кыяктын өңү кара.
КатаТуураФормасы комузга окшош.