Кыргызча   РусскийКЫРГЫЗ ТИЛИНИН СЫРЛАРЫН БИЛИП АЛГЫЛА!

- га мүчөсү

 

   -га мүчөсү уланган сөз нерсенин кимге, эмнеге багытталгандыгын көрсөтөт.
–га мүчөсү уӊгуга 8 вариантта өзгөрүп уланат.

 

Мүчөсү Кимге? Эмнеге?
-га балчыга аарыга
-ге   ширеге
-го маскарапозго  
-гө   гүлгө
-ка    
-ке артистке бал челекке
-ко   отко
-кө өрт өчүргүчкө  


Өзүӊдү текшер!
Бул сөздөргө –га мүчөсүн туура улап таблицага жайгаштыр.
(мугалим, ооз, тигүүчү, Бакыт, Болот,тамак, чөмүч)