Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

 Өзүңдү текшер:

1-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: ырдап, Кыздар, теп жатышат, селкинчекти, жана
Өзүңдү текшеp:

2-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: оюнду, жоолук таштамай, ойноп жатышат, кыз-жигиттер, Чоң аянтта
Өзүңдү текшep:

3-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: Мырзалардын, оюну, болуп жатат, мелдеш, ортосунда, боюнча, ордо
Өзүңдү тeкшep:

4-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: оюнга даярданып, чүкө чогултуп жатышат, Мырза жигиттер