Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

 Өзүңдү текшер:

1-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: жана, селкинчекти, Кыздар, теп жатышат, ырдап
Өзүңдү текшеp:

2-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: ойноп жатышат, Чоң аянтта, оюнду, жоолук таштамай, кыз-жигиттер
Өзүңдү текшep:

3-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: мелдеш, оюну, боюнча, болуп жатат, Мырзалардын, ордо, ортосунда
Өзүңдү тeкшep:

4-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: чүкө чогултуп жатышат, Мырза жигиттер, оюнга даярданып