Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

 Өзүңдү текшер:

1-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: селкинчекти, теп жатышат, Кыздар, жана, ырдап
Өзүңдү текшеp:

2-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: жоолук таштамай, Чоң аянтта, кыз-жигиттер, ойноп жатышат, оюнду
Өзүңдү текшep:

3-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: боюнча, ортосунда, мелдеш, оюну, болуп жатат, ордо, Мырзалардын
Өзүңдү тeкшep:

4-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: оюнга даярданып, Мырза жигиттер, чүкө чогултуп жатышат