Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

 Өзүңдү текшер:

1-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: теп жатышат, ырдап, жана, Кыздар, селкинчекти
Өзүңдү текшеp:

2-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: кыз-жигиттер, жоолук таштамай, Чоң аянтта, оюнду, ойноп жатышат
Өзүңдү текшep:

3-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: оюну, боюнча, Мырзалардын, ортосунда, болуп жатат, мелдеш, ордо
Өзүңдү тeкшep:

4-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: чүкө чогултуп жатышат, оюнга даярданып, Мырза жигиттер