Кыргызча   Русский



СҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

 



Өзүңдү текшер:

1-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: Кыздар, теп жатышат, селкинчекти, жана, ырдап




Өзүңдү текшеp:

2-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: оюнду, ойноп жатышат, жоолук таштамай, Чоң аянтта, кыз-жигиттер




Өзүңдү текшep:

3-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: оюну, болуп жатат, мелдеш, боюнча, Мырзалардын, ортосунда, ордо




Өзүңдү тeкшep:

4-сүрөт. Колдонуучу сөздөрдү карап, сүйлөм түзгүлө.
.

Колдонулуучу сөздөр: чүкө чогултуп жатышат, Мырза жигиттер, оюнга даярданып