Кыргызча   РусскийЫРДЫ УГУП, ОКУП ЖАТТАП АЛАЛЫ.

ОБОНУН ҮЙРӨНҮП, ЧОГУУ ЫРДАЙЛЫ.

АпакемДосторум бар жерде

Кыргызчалаган Кыялбек Урманбетов

Жалгыз чыксаӊ жол узун,

Дос менен жол кыска.

Досум барда – кол узун,

Дос жокто – кол кыска.

 

(Кайырма:)

Аптабыӊ мага эмне,

Жамгыр эмне, кар эмне,

Жанымда достор бар жерде!

 

Бирди жыгат билегиӊ,

Миӊди жык баарылап.

Билбегенди билемин

Достордон ар убак.

 

(Кайырма:)

Аптабыӊ мага эмне,

Жамгыр эмне, кар эмне,

Жанымда достор бар жерде!

 

Аюудан да качпайбыз,

Ишенем доско мен.

Аюу болсо жапжалгыз,

Мен болсом дос менен.

 

(Кайырма:)

Аптабыӊ мага эмне,

Жамгыр эмне, кар эмне,

Жанымда достор бар жерде!

 

Когда мои друзья со мной

Музыка Владимира Шаинского,

слова Михаила Танича

 

Если с другом вышел в путь,

Веселей дорога!

Без друзей меня – чуть-чуть,

А с друзьями – много!

Что мне снег, что мне зной,

Что мне дождик проливной,

Когда мои друзья со мной!

 

Там где трудно одному,

Справлюсь вместе с вами!

Где чего то не пойму,

Разберем с друзьями!

Что мне снег, что мне зной,

Что мне дождик проливной,

Когда мои друзья со мной!

 

На медведя я, друзья,

Выйду без испуга,

Если с другом буду я,

А медведь без друга!

Что мне снег, что мне зной,

Что мне дождик проливной,

Когда мои друзья со мной!