Кыргызча   РусскийТАСМА КӨРҮҮ

ТАСМАНЫ КУНТ КОЮП КӨРҮП ЧЫГАЛЫ

ТҮШҮНБӨГӨН ЖЕРЛЕРИН, КАЙТАЛАП КӨРӨЛҮ

Бала жана булут

Көргөн тасма боюнча тапшырмаларӨзүңдү текшер!
«Бала жана булут» мультфильми

КатаТуураЖайытта бала,уй,койлор жашачу.
КатаТуураУй абдан тентек эле.
КатаТуураБала булуттарды караганды жактырат.
КатаТуураБала булутка араң жетет.
КатаТуураАл булутка шуру берет.
КатаТуураБала менен булут кечке ойношот.
КатаТуураКоштошкондо бала сүйүнөт.
КатаТуураБулут аргасыздан жерге түшөт.
КатаТуураБулут асманга учуп кетет.
КатаТуура-нын мүчөсү - табыш жөндөмөнүн мүчөсү.