Кыргызча   РусскийКЫРГЫЗ ТИЛИНИН СЫРЛАРЫН БИЛИП АЛГЫЛА!

Илик жөндөмөнүн -нын мүчөсү.

Мүчөсү Кимдин? Эмненин?
-нын баланын жылкынын
-нин эненин эчкинин
-нун окуучунун

 

 

-нүн бөлөнүн  
-дын кыздын
 

 
-дин Аселдин

 

-дун   койдун
-дүн   үйдүн
-тын   аттын
-тин   иттин
-тун   жолборстун
-түн бөбөктүн бөжөктүн

 

Өзүӊдү текшер!

Таблицага бул сөздөргө –нын мүчөсүн туура улап жайгаштыр.

(Улук, Жибек, Самат, Айгүл, Чолпон, үкү, дарбыз, кийим, кулпу)