Кыргызча   РусскийБИЛИМИБИЗДИ СЫНАЙЛЫ!ТЕСТ


Кыргыз тилинде канча жөндөмө бар?


Атооч жөндөмө кандай суроолорго жооп берет?


Илик жөндөмө кандай суроолорго жооп берет?


Төмөнкү сөздөр кайсы жөндөмөдө турат?
- Үй бүлөгө, үйгө, тартипке.


Табыш жөндөмө кандай суроолорго жооп берет?


Жатыш жөндөмө кандай суроолорго жооп берет?


Чыгыш жөндөмө кандай суроолорго жооп берет?


Аудиоуктууру эмне жөнүндө?


Туулган күн жөнүндө кимдер сүйлөшүп жатышат?


Аудиоуктуруу эмне жөнүндө?


Сүйлөмдү толукта: Бул кыздын___ .


Аселдин байкеси ………. адам.


……… көп кооз көпөлөктөр бар.


Сиз ……… чоң апамдын жуурканына?


Мен жан дилим менен …. келем.