Кыргызча   РусскийЫРДЫ УГУП, ОКУП ЖАТТАП АЛАЛЫ.

ОБОНУН ҮЙРӨНҮП, ЧОГУУ ЫРДАЙЛЫ.

Мамалак

Чегиртке жөнүндө ыр

Кыргызчалаган Кыялбек Урманбетов

 

Чөптө отурду чегиртке,

Көпкө отурду чегиртке,

Бадыраӊдын түсүндөй,

Жапжашыл бүтүндөй.

 

Карагылачы (2),

Бадыраӊдай элеси,

Карагылачы (2),

Жапжашыл денеси.

 

Чөптөн башка жечү эмес,

Чөптөн башка жечү эмес.

Жоош болчу чынында,

Дос эле чымынга.

 

Карагылачы (2),

Жоош болчу чынында,

Карагылачы (2),

Дос эле чымынга.

 

Келди бака чоӊ курсак,

Көрдү бака чоӊ курсак:

Абдан көзү тостойду,

«Ап» этип жеп койду.

 

Карагылачы (2),

Абдан көзү тостоду,

Карагылачы (2),

«Ап» этип жеп койду.

 

Билди беле чегиртке,

Жүрдү беле чегиртке,

Ушундай да болобу,

Тез бүттү жомогу.

 

Карагылачы (2),

Ушундай да болобу,

Карагылачы (2),

Тез бүттү жомогу.

 

 

Песенка про Кузнечика

из мультфильма «Приключение Незнайки»

Музыка Владимира Шаинского

Слова Н.Носова

 

В траве сидел кузнечик,

В траве сидел кузнечик,

Совсем, как огуречик, Зеленеький он был.

 

Представьте себе(2),

Совсем как огуречик,        

Представьте себе(2),

Зелененький он был.

 

Он ел одну лишь травку,

Он ел одну лишь травку,

Не трогал и козявку

И с мухами дружил.

 

Представьте себе (2),

Не трогал и козявку.

Представьте себе (2),

И с мухами дружил.

 

Но вот пришла лягушка,

Но вот пришла лягушка.

Прожорливое брюшко –

И съела кузнеца.

 

Представьте себе (2),

Прожорливое брюшко,

Представьте себе (2),

И съела кузнеца.

 

Не думал, не гадал он,

Не думал, не гадал он,

Никак не ожидал он

Такого вот конца.

 

Представьте себе (2),

Никак не ожидал он,

Представьте себе (2),

Такого вот конца.