Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА 5 СҮЙЛӨМДӨН ТУРГАН ТЕКСТ ЖАЗГЫЛА, АНЫ АТАГЫЛА.

ТУУРА ЖАЗГАНГА МАШЫГАБЫЗ!

- Асан, саат канчада турасың?
 

- Саат жетиде турамын.
 

- Саат канчада жатасың?
 

- Саат он-он бирде жатамын.
 

- Эртең менен турганда дене тарбиясын ойнойсуңбу?
 

- Сөзсүз, ойноймун.    
 

- Андан кийин эмне кыласыӊ?
 

- Жуунамын, тамак ичемин.
 

- Бир күндө канча саат сабак окуйсуң?
 

- Күнүнө төрт, же беш саат сабак окуймун.
 

- Орус, англис тилинен кимдер сабак берет?
 

- Мария Ивановна, Алтынай Күмүшалиевна берет.
 

- Канча ырды жатка билесиң?
 

- Толуп жаткан ырларды жатка билемин.

 

Өзүңдү текшер!

- Асан, саат канчада турасың?
- Саат жетиде турамын.
- Саат канчада жатасың?
- Саат он-он бирде жатамын.
- Эртең менен турганда дене тарбиясын ойнойсуңбу?
- Сөзсүз, ойноймун.    
- Андан кийин эмне кыласыӊ?
- Жуунамын, тамак ичемин.
- Бир күндө канча саат сабак окуйсуң?
- Күнүнө төрт, же беш саат сабак окуймун.
- Орус, англис тилинен кимдер сабак берет?
- Мария Ивановна, Алтынай Күмүшалиевна берет.
- Канча ырды жатка билесиң?
- Толуп жаткан ырларды жатка билемин.