Кыргызча   РусскийБИЛИМИБИЗДИ СЫНАЙЛЫ!
Азаматтын жанында комуз турат.
"Жанында" деген сөзгө суроо бергиле.


Мектептин алдында чогулуш болуп жатат.
"Мектептин алдында" деген сөздү которгула.


Мектептин артында спорт аянтчасы жайгашкан.
"Мектептин артында" деген сөздү туура которгула.


Үстөлдүн үстүндө чопо чоор бар эле.
"Үстөлдүн үстүндө" деген сөздү туура которгула.


Сүйлөмдү толуктагыла.
Мектепте Сайра эженин жетекчилиги _____ ооз комуз ийрими иштейт.