Кыргызча   Русский
 

ТАБЫШМАКТАР

Короолоп тегерегин чийип койгон,
Ичине бир топ койду жайып койгон,
Койлорду бир карышкыр айдап чыгат,
Калтырбай бир да бирин ошол бойдон.

 

МАКАЛ-ЛАКАПТАР

 

Айт болор, айттын эртеси да болор.

Бывает праздник, бывает и завтра послепраздничное.