Кыргызча   РусскийКЫРГЫЗ ТИЛИНИН СЫРЛАРЫН БИЛИП АЛГЫЛА!

 -да мүчөсү.

       -да мүчөсү уланган сөз нерсенин кимде, эмнеде? кайда? экендигин билдирет. – да мүчөсү бир нече вариантта өзгөрүп айтылат.

Мүчөсү

 

Кимде?

 

 

Эмнеде?

 

-да

   

-де

   

-до

   

-де

   

-та

   

-те

   

-то

   

-тө

   

Өзүӊдү текшер!

Сөздөргө – да  мүчөсүн туура улап жайгаштыр.

(Улук, Жибек, Самат, Айгүл, Чолпон, үкү, дарбыз, кийим, кулпу)