Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

Өзүңдү текшер:
Сүрөт боюнча сүйлөм түзгүлө.

1. .


2. , .


3. .


4. .


5. , .

Колдонулуучу сөздөр: Бетимди, сайын, кийин, барам, Сабактан, үйгө, менен, турам, эрте, Тамак, жууйм, колумду, күн, Эртең, тапшырма, сабакка, ичип, келем, үй, жасайм, Мен