Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

Өзүңдү текшер:
Сүрөт боюнча сүйлөм түзгүлө.

1. .


2. , .


3. .


4. .


5. , .

Колдонулуучу сөздөр: үйгө, сабакка, келем, тапшырма, үй, күн, колумду, менен, сайын, жууйм, Сабактан, ичип, турам, кийин, жасайм, Эртең, Тамак, эрте, Мен, барам, Бетимди