Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

Өзүңдү текшер:
Сүрөт боюнча сүйлөм түзгүлө.

1. .


2. , .


3. .


4. .


5. , .

Колдонулуучу сөздөр: үйгө, сабакка, Бетимди, барам, Сабактан, ичип, Мен, Эртең, келем, турам, тапшырма, сайын, эрте, жууйм, күн, үй, менен, колумду, кийин, Тамак, жасайм