Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

Өзүңдү текшер:
Сүрөт боюнча сүйлөм түзгүлө.

1. .


2. , .


3. .


4. .


5. , .

Колдонулуучу сөздөр: жасайм, келем, эрте, кийин, Эртең, үй, менен, күн, Тамак, үйгө, сайын, Мен, тапшырма, барам, Бетимди, ичип, Сабактан, турам, сабакка, колумду, жууйм