Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

Өзүңдү текшер:
Сүрөт боюнча сүйлөм түзгүлө.

1. .


2. , .


3. .


4. .


5. , .

Колдонулуучу сөздөр: Тамак, Сабактан, Бетимди, жууйм, эрте, тапшырма, сайын, барам, жасайм, үйгө, үй, Эртең, колумду, Мен, турам, келем, ичип, кийин, сабакка, күн, менен