Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

Өзүңдү текшер:
Сүрөт боюнча сүйлөм түзгүлө.

1. .


2. , .


3. .


4. .


5. , .

Колдонулуучу сөздөр: жууйм, колумду, кийин, Тамак, үй, Эртең, үйгө, эрте, ичип, менен, келем, жасайм, тапшырма, Мен, барам, күн, турам, Бетимди, сайын, Сабактан, сабакка