Кыргызча   РусскийКЫРГЫЗ ТИЛИНИН СЫРЛАРЫН БИЛИП АЛГЫЛА!

Маанилеш жана карама-каршы

маанидеги сөздөр

Кыргыз тилинде мааниси жагынан бири-бирине жакын же окшош болгон сөздөр кездешет. Алар синонимдер деп аталат.

Мисалы:

апа

эне

үй

там

нан

токоч

муздак

суук

семиз

толук

абышка

карыя

коркту

жүрөгү түштү

күлдү

жылмайды

Кыргыз тилинде бири-бирине карама – каршы мааниде колдонулган сөздөр көп кездешет. Алар антонимдер деп аталат.

Мисалы:

чоӊ

кичине

жакын

алыс

жакшы

жаман

аз

көп

акылдуу

акылсыз

күчтүү

күчсүз

боорукер

таш боор

ак

караӨзүӊдү текшер!
Синоним сөздөрдү туура табалы.
Антоним сөздөрдү туура табалы.