Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

Комуз - кыргыз элинин байыртан берки чертме кылдуу үндүү аспабы.

Темир комуз- элдик үндүү аспап.

Чопо чоор - кыргыз элинин аспабы.

Кыл кыяк - элдик үндүү аспаптардын бир түрү.

Жетиген – кыргыздардын байыркы аспабы.

CҮРӨТ БОЮНЧА ТАПШЫРМАЛАРДЫ АТКАРГЫЛА.Өзүңдү текшер: Сүйлөмдөрдү туура которгула