Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.

БУРАНА

ТАШ-РАБАТ

САЙМАЛУУ-ТАШ

ӨЗГӨН МУНАРАСЫ

МАНАС КҮМБӨЗҮ

CҮРӨТ БОЮНЧА ТАПШЫРМАЛАРДЫ АТКАРГЫЛА.