Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА 5 СҮЙЛӨМДӨН ТУРГАН ТЕКСТ ЖАЗГЫЛА, АНЫ АТАГЫЛА.

ТУУРА ЖАЗГАНГА МАШЫГАБЫЗ!

ЖЫЛ МЕЗГИЛИН БИЛИП АЛ

Балдар, билип алгыла,

Бир жыл деген он эки ай.

Бир жыл өзү төрт мезгил,

Ар бир мезгил үчтөн ай.

Март, апрель, май айы,

Мына балдар жаз айы.

Июнь, июль, августту,

Жай айы дейт ушуну.

Ак тумакчан декабрь,

Чоӊ ичикчен январь.

Андан кийин февраль,

Кыш айлары ушулар.

                                      

Өзүңдү текшер!

ЖЫЛ МЕЗГИЛИН БИЛИП АЛ

Балдар, билип алгыла,

Бир жыл деген он эки ай.

Бир жыл өзү төрт мезгил,

Ар бир мезгил үчтөн ай.

Март, апрель, май айы,

Мына балдар жаз айы.

 

Июнь, июль, августту,

Жай айы дейт ушуну.

Ак тумакчан декабрь,

Чоӊ ичикчен январь.

Андан кийин февраль,

Кыш айлары ушулар.