Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.Өзүңдү текшер!
Суроолорго жооп бергиле. Ашыкча сөздөрдү тапкыла.


Үйдүн астында короо бар. Короодо эмнелер жашайт?