Кыргызча   РусскийСҮРӨТ БОЮНЧА АЙТЫП БЕРГИЛЕ.

СИЛЕР ДА СҮРӨТ ТАРТКАНГА МАШЫККЫЛА.
Өзүңдү текшер:

1-сүрөт. Мүчөнү туура улап, сүйлөмдү окугула.

Бүгүн күн өзгөчө, анткени менин үйүм жанында бир чоң бак бар. Ал бак бутагын абдан кооз жана ар түстүү чымчыктар чогулуп сайрап жатыптыр. Мен алар угуп абдан кубандым.

2-сүрөт. Мүчөнү туура улап, сүйлөмдү окугула.
Бир күнү атам мен зоопарк алып барды. Ал жерде кызыктуу, ар түстүү куштар көрдүм. Мен бирөө алгым келди, бирок ата уруксат берген жок, анткени алар зоопаркка көнүп калган.

Колдонулуучу сөздөр: кү, м, ды, ды, и, сүн, тын, ка, да, дүн