Кыргызча   РусскийБИЛИМИБИЗДИ СЫНАЙЛЫ!ТЕСТ


Менин үй… Бишкекте жайгашкан.


Бала.. оюнчугу кооз жана кымбат.


Асел… көйнөгү кооз.


Эне.. жүрөгү март.


Бөжөк… кулагы узун.


Биздин имарат.. бөлмөлөрү жарык жана ыңгайлуу.
Сүйлөмдү толукта.


Жаңгактын сырты кандай болот?


Окуучулар бири-бирине ким болушат?


Күзүндө жалбырактар ар кандай …… болот.


Диалогдо кызы менен атасы кайсы майрамды майрамдап жүрүшөт?


Диалогдо кызы менен атасы сейилдегенден кийин кайда барышат?


Атаңдын энесин ким дейсиң?


Сабакка баргандан кийин эмнеге үйрөнсө болот?


Ырды толукта: Талыкпай күн нур чачкан, чайыттай болсун ……..


Ырды толукта:
Багыма болсун апам –
«Дайыма болом ……!»