Кыргызча   РусскийБИЛИМИБИЗДИ СЫНАЙЛЫ!ТЕСТ


Кыргыз тилинде айтылышына карай сүйлөмдөр канчага бөлүнөт?


Өзүбүздүн оюбузду жайынча гана билдирсек, анда ….


Жай сүйлөмдүн аягында эмне коюлат?


Кайсынысы жай сүйлөм болот?


Кыргызстанда канча облус бар?


Сүйлөмдү толукта.
Окуучулар …… бат табышат.


Сүйлөмдү толукта.
Айылда чоң ____ бар, ал жерден адамдар дүкөнгө өтүшөт.


Сүйлөмдү толукта.
Ар бир сабактан кийин ______ шыңгырайт.


Сүйлөмдү толукта.
Ош шаарында ыйык …. тоосу жайгашкан.


Бул кандай сүйлөм?
Ал абдан чоң жана кооз шаар.


Ырдын сабын толукта.
Ала-Тоого кыргыз ........

Ырдын сабын толукта.
Бүтүндөй жүрөккө орнодуң …


Диалогдо, кыздын кичи мекени кайсы жер?


Мектептеги окуу куралдарына эмнелер кирет?


Мектепте кимдер окушат?