Кыргызча   РусскийБИЛИМИБИЗДИ СЫНАЙЛЫ!ТЕСТ


Кыргыз тилиндеги - га мүчөсү нерсенин эмнесин көрсөтөт?


Кыргыз тилиндеги - га мүчөсү эмнени билдирет?


- га мүчөсү канча вариантта өзгөрөт?


Кыргыз тилиндеги атооч жөндөмөсү кандай суроолорго жооп берет?


Сүйлөмдү толукта: Максым - кыргыздын улуттук ….


Мезгил-мезгили менен максымды бөлтөк-бөлтөк болбош үчүн эмне кылыш керек?


Максым канча саатта ачыйт?


Максымды ачытыш үчүн эмне кошуу керек?


Май айында үй-бүлө кымыз ичкени кайда барышты?


Жолдон эмне суусундукту сурашты?


«Суусундуктар» диалогдо кимдер сүйлөшүп жатат?


Ден соолукту чындаш үчүн жайлоого адамдар эмне кылганы барышат?


Спорт менен машыккан балдар кандай болот?


Ырдагы чыр бала эмне үчүн ойнобой деп жатат?


«Жашынмак» оюну кайсы сөздөн башталат?