Кыргызча   РусскийТАСМА КӨРҮҮ

ТАСМАНЫ КУНТ КОЮП КӨРҮП ЧЫГАЛЫ

ТҮШҮНБӨГӨН ЖЕРЛЕРИН, КАЙТАЛАП КӨРӨЛҮ

Китеп дүйнөсүнө саякат

Көргөн тасма боюнча тапшырмаларӨзүңдү текшер!
«Китеп дүйнөсүнө саякат» мультфильми

КатаТуураБомпош менен Чыпалак бала кубалашмай ойношот.
КатаТуураБир кезде Бомпош үйүнө кирип кетет.
КатаТуураКитептин автору Э.Ибраев.
КатаТуураКаздар Бомпош менен таанышат.
КатаТуураТүлкү- каздардын досу.
КатаТуураБомпош түлкүдөн коркот.
КатаТуураШамал китепти учуруп кетет.
КатаТуураБорсулдак түлкүнү качыррат.
КатаТуураБомпошко китеп жакпайт.