Кыргызча   РусскийКЫРГЫЗ ТИЛИНИН СЫРЛАРЫН БИЛИП АЛГЫЛА!

Илептүү жана буйрук сүйлөмдөр

   Биз сүйлөп жатканда оюбузду сүйлөмдөр аркылуу билдиребиз.
Ал сүйлөмдөрдү ар кандай интонация менен айтабыз.
Ошондуктан кыргыз тилинде айтылышына карай сүйлөмдөр 4кө бөлүнөт.

 

Илептүү сүйлөм

   Эгерде биз оюбузду күчтүү сезим менен билдирсек, илептүү сүйлөм болот.
Мисалы:
Чоӊ ырахмат, ата!
Өмүрлүү, бак-таалайлуу болгула!
Ак жолуӊар ачылып, бактылуу болгула!

 

Буйрук сүйлөм

   Эгерде биз башка адамдарга буйрук берүү менен кайрылсак, анда буйрук сүйлөм түзүлөт. Илептүү сүйлөмдүн аягына  илеп белгиси (!) коюлат.
Мисалы:

Буйрук сүйлөмдүн аягына интонацияга жараша чекит (.) же илеп белгиси (!) коюлат.
Мисалы:
Балам, мага жардам берип, чакага суу алып кел.
Кызым, бакчага музоо кирип кетти, тез айда!