Кыргызча   РусскийТАБЫШМАКТАР

Бир терек көрдүм он эки бутагы бар,

Ар бутакта төрттөн уясы бар,

Ар уяда жетиден жумуртка бар.

 

Алтымыш араба,

Ар арабада алтымыш кап,

Ар капта алтымыштан алма,

Канча алма болот? 

 

 

МАКАЛ-ЛАКАПТАР

 

Сабырдуу болсоӊ озорсуӊ,

Сабырсыз болсоӊ осолсуӊ.

Будешь терпелив – опередишь,

Будешь нетерпелив – осрамишься.

 

Чакыргандан калба,

Өзүӊ басып барба.

Когда зовут – не отказывайся, но сам не ходи.