Сен кайсы жерде туулгансыӊ?

Где ты родился?
Мен Кыргызстанда туулганмын.

Я родился в Кыргызстане.
Сенин кичи мекениӊ кайсы?

Где твоя малая Родина?


Менин кичи мекеним - Бишкек шаары.

Моя малая Родина - город Бишкек.


Бишкек кандай шаар?

Бишкек какой город?
Бишкек- Кыргызстандын борбору.

Бишкек- это столица Кыргызстана.


Ал абдан чоӊ, кооз шаар.

Он очень большой, красивый город.


Бишкек Кыргызстандын кайсы жеринде жайгашкан?

Где расположен город Бишкек?
Бишкек Кыргызстандын түндүгүндө жайгашкан.

Город Бишкек расположен на севере Кыргызстана.


Бишкектин сага эмнеси жагат?

Что нравится тебе в Бишкеке?
Бишкектеги кабат-кабат үйлөр, чоӊ-чоӊ дүкөндөр, эс алуу парктары, театрлар, цирк жагат.

В городе Бишкеке мне нравятся высотные дома, большие магазины, парки, театры, цирк.
Эмне үчүн Бишкек деп аталып калган?

Почему называется Бишкек?
Бишкек деген баатырдын атынан аталган.

Назван в честь баатыра по имени Бишкек.