Кыргызча   Русский

а) Асыл ойлорду окуп, эсиңерге сактагыла

1. Талантты карызга эч ким бербейт колго,

    Талант – бул жараткандан алган олжо.

                                                  Ж.Баласагын2. Театр – кийим илгичтен башталат.

                                                 К.Станиславский3. Музыканы аткаруу – бул аны кайрадан жаратуу.

                                                  Марк Зильберский4. Жакшы актёрлор үчүн жаман роль болбойт.

                                                   Ф.Шиллер5. Музыканын тили которулбайт, ал жүрөктүн жана дилиңдин тили.

А.Ауэрбанб) Сүйлөмдү толуктагыла

Талантты карызга ,
Талант – .

эч ким бербейт колго,
– бул жараткандан алган олжо.

Колдонулуучу сөздөр: жараткандан, карызга, бул, колго, алган, эч ким, бербейт, Талант, Талантты, олжо
в) Төмөнкү сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө

1.
.

Колдонулуучу сөздөр: Театр, илгичтен, башталат, кийим
2

.

Колдонулуучу сөздөр: Музыканы, жаратуу, бул, кайрадан, аткаруу, аны
3.

.

Колдонулуучу сөздөр: үчүн, актёрлор, роль, Жакшы, болбойт, жаман
4.

, .

Колдонулуучу сөздөр: ал, дилинин, Музыканын, жүрөктүн, которулбайт, жана, тили, тили
Төмөнкү сүйлөмдөрдө искусствонун кайсы түрлөрүнө камтылган?

1. Султан полотнону жайып, кыл калемин алды. ()

2. Бул жерде таланттуу адамдар ырдап-бийлеп жатышат. ()

3. Улуттук дүкөндөрдөн кийизден, териден жасалган буюмдарды, сатып алдык. ()

4. “Мурас” ийриминде комуз черткенге, чоор, сыбызгыларда ойногонго үйрөнүшөт.(.)

5. Таш сүйлөткөн адам – бул айкелчи. ()

Колдонулуучу сөздөр: Театр, Скульптура, Кол өнөрчүлүк, Фольклор, Cүрөт тартуу
г) Сөз айкаштарын маанисине жараша бириктиргилед) Ырды окуп, эсиңерге тутуп алгыла

Мен нан жебейм, алдан тайып турганда,

Мен суу ичпейм, таңдай катып турганда,

Музыкадай мага таттуу суусун жок,

Берчи мага, берчи мага жарым кашык музыка.

А. Осмонов