Кыргызча   РусскийСүрөттүү тест1. Бул уз эмне жасап жатат?


2. Өрмөкчү кандай буюмдарды жасайт?


3. Саймачы эмне жасайт?


4. Кол өнөрчүлүк менен алектенген аялды кантип аташат?


5. Өрмөктөн кандай буюмдарды жасоого болот?


6. Кыйначу адамыңа . . . соктур


7. Нанесение узора


8. Өрмөк эмнеден согулат?


9. Боз үйдүн кайсы буюмдары өрмөк менен согулат?