Кыргызча   Русский


2. Окуп түшүнүү


а) Бүгүн гимндин биринчи куплети менен кайырмасын өздөштүрөбүз

Ак мѳңгүлүү аска – зоолор, талаалар

Элибиздин жаны менен барабар

Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,

Сактап келди биздин ата-бабалар.

Высокие горы, долины, поля –

Родная заветная наша земля,

Отцы наши жили среди Ала-Тоо,

Всегда свою родину свято храня.

 

Кайырма:

Алгалай бер, кыргыз эл,

Азаттыктын жолунда!

Өркүндѳй бер, ѳсѳ бер,

Өз тагдырың колуңда!

 

 

 

Вперед, кыргызский народ,

Путем свободы вперед!

Взрастай, народ, расцветай,

Свою судьбу созидай!

 

Которгондор:

К.Акматов, М.Рудов.

 

 

 

 

г) Балдар, мына эми Билим күнүнѳ карата мектебибиздин салтанаттуу жыйынында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик Гимнин аткарабыз.

(Музыканын коштоосу менен окуучулар ырдашат.)в) Котормосун туура тапкыла


Свою судьбу созидай!
г) Гимндин текстин толуктагыла

Ак мѳңгүлүү , талаалар
Элибиздин барабар
Сансыз кылым мекендеп,
Сактап келди

Колдонулуучу сөздөр: жаны менен, Ала-Тоосун, биздин ата-бабалар, аска – зоолор
Гимндин текстин толуктагыла

Ак мѳңгүлүү аска – зоолор,
Элибиздин жаны менен
Сансыз кылым Ала-Тоосун ,
Сактап келди

Колдонулуучу сөздөр: мекендеп, талаалар, барабар, биздин ата-бабалар