Кыргызча   Русский


2. Угуп түшүнүү


а) Ырды көркөм окугула жана эсиңерге сактап калгыла

Күрөш

Күрөш сынайт күчүңдү,

Балбансыңбы, жоксуңбу?

Же болбосо тим эле,

Өтө тентек шоксуңбу?

 

Ойногула күрөшүп,

Күчкө толсун билегиң.

Бутту дагы иштетип,

Чалмачтыкка үйрөнгүн.

Сайнидин Ишеновб) Ырды толуктагыла Күрөш

Күрөш сынайт ,
Балбансыңбы, ?
Же болбосо ,
Өтө тентек ?

Ойногула ,
Күчкө толсун .
Бутту дагы ,
Чалмачтыкка .

Колдонулуучу сөздөр: билегиң, шоксуңбу, иштетип, күчүңдү, күрөшүп, тим эле, үйрөнгүн, жоксуңбу
в) Чаташкан ырдын туура тартибин тапкыла

,
?
,
?

Колдонулуучу сөздөр: Өтө тентек шоксуңбу, Күрөш сынайт күчүңдү, Же болбосо тим эле, Балбансыңбы, жоксуңбу