Кыргызча   Русский


2. Угуп түшүнүү


а) Ырды көркөм окугула жана эсиңерге сактап калгыла

Күрөш

Күрөш сынайт күчүңдү,

Балбансыңбы, жоксуңбу?

Же болбосо тим эле,

Өтө тентек шоксуңбу?

 

Ойногула күрөшүп,

Күчкө толсун билегиң.

Бутту дагы иштетип,

Чалмачтыкка үйрөнгүн.

Сайнидин Ишеновб) Ырды толуктагыла Күрөш

Күрөш сынайт ,
Балбансыңбы, ?
Же болбосо ,
Өтө тентек ?

Ойногула ,
Күчкө толсун .
Бутту дагы ,
Чалмачтыкка .

Колдонулуучу сөздөр: тим эле, иштетип, жоксуңбу, күрөшүп, шоксуңбу, билегиң, күчүңдү, үйрөнгүн
в) Чаташкан ырдын туура тартибин тапкыла

,
?
,
?

Колдонулуучу сөздөр: Же болбосо тим эле, Күрөш сынайт күчүңдү, Өтө тентек шоксуңбу, Балбансыңбы, жоксуңбу