Кыргызча   Русский


Тест


Суроолого жооп бергиле


1. Кино тармагы биздин өлкөдө канчанчы жылдардан тартып өнүгө баштаган?


2. Фрунзе кинохроника студиясы кайсы бөлүмдүн базасында курулган?


3. Кыргыздын алгачкы кино тасмасы?


4. Кыргыздын эң алгачкы опера-балети?


5. Кыргыздын эң алгачкы балети?
Бүбүсара Бейшеналиева ойногон балеттердин атын которгула.


6. Балет “Спящая красавица”


7. Балет “Лебединное озеро”
Кыргыз эл артисти Сабира Күмүшалиева ойногон кино тасмаларды которгула.


8. Фильм “Белый пароход”


9. Фильм “Поклонись огню”


10. “Театр начинается с вешалки” К.Станиславский


11. “Для хороших актеров нет плохой роли” (Ф.Шиллер)


Сүйлөмдү толуктагыла.

12. Музыканы аткаруу - ........


13. “Музыкадай мага таттуу суусун жок, Берчи мага, берчи мага............


14. “Берчи мага, берчи мага, жарым кашык музыка” аттуу ыр сабынын автору


15. С.Өмүрбаевдин “................” аттуу ырын уктуң беле?