Кыргызча   РусскийТест


1. Акыл оюндары көбүрөөк эмнени талап кылат?


2.Ат оюндарына кайсы оюндар кирет?


3. Акыл оюндарынакайсы оюндар кирет?


4. Жаштар чогулган жерде көңүл ачуу же убакытты кызыктуу өткөрүү үчүн кандай оюндар ойнолгон?


5. Бүгүнкү күндө республикалык деңгээлдеги кайсы чүкө оюну боюнча чемпионат өткөрүлөт?


6. Алп Тобок кайсы кылымда жашап өткөн?


7. Кыдыраалы балбанга канча койдун терисинен тон тигишчү экен?


8.Кайсы алптын кепичине улак батчу экен?


9. Кокон ханынын беш жыл камалып турган көк букасын жеңген алп адам ким?


10. Суусамыр өрөөнүнөн салмагы 635 кг. ташты көтөргөн алп адам ким?


11. Кожомкул балбандын салмагы канча болгон?


12. Атын көтөрүп турган алп адам ким?


13. Элдик дарыгерлер суук ооруларын кайсы азыктар менен даарылашкан?


14.Элдик табыптар дартты кантип аныкташкан?


15. Кан басымды түшүрүүчү музыка


16. Классикалык музыканы кайсы маалда укса болот?


17. Дон Кемпел:


18. Назик, жагымдуу музыка кимдерге өтө пайдалуу жана маанилүү?


19. “. . . Музыкадан мага таттуу суусун жок, Берчи мага, берчи мага жарым кашык музыка” – деген саптар кайсы акындын калемине таандык?