Кыргызча   РусскийТест


1. Тушоо тойдо кимдер чуркашат?


2. Тушоосу кесиле турган наристенин бутун эмне менен байлашат?


3. Наристенин тушоосун ким кесет?


4. Үлүш майрамын кимдер өткөрүшөт?


5. Самат кайсы жазуучунун каарманы?


6. Наристенин тушоосун качан кесишет?


7. Эмне үчүн наристенин тушоосун кесет?