Кыргызча   Русский


4. Грамматикалык материалдарды өздөштүрүү


а) Синоним сөздөрдү тапкыла

ак мөңгүлүү  

өлкө

эгемен

боз үй

чындоо

бекемдөө

кыргыз үй

ак карлуу

эркин

мамлекет

 

 

б) Омоним сөздөрдүн түгөйүн таап, которгула

түндүк

 

күн

 

Ак шумкар 

звезда солнечной системы, время суток

 

часть света, элемент юрты

 

птица, символ свободы на гербе