Кыргызча   РусскийСүрөттүү тест


1) Кыргызстанда кездешүүчү жырткычты тапкыла ?


2) Аркарды тапкыла ?


3)Кыргыздар кайсы канаттууну таптаган ?


4) Кыргызстанда кездешүүчү кундуз кайсы ?


5) Кыргызстандагы “Кызыл китепке” кирген марал кайсы ?