Кыргызча   Русский


2. Угуп түшүнүү


а) Текстти уккула

         Кыргыздардын байыртадан сакталып калган тамак жасоого жана тамактанууга байланышкан көптөгөн каада-салт, үрп-адаттары бар. Этти казанга салып кайнатууда биринчи кар жиликти, андан кийин калган жиликтерди салышат. Ар бир конокко коомдогу же туугандарынын арасындагы болгон абалына жараша устукан тартылат. Койдун башын аял киши конокторго алып кирбейт. Эт тартылар алдында, адатта, боз үйдөн, же үйдөн чыкпай туруп кол жуушат. Өспүрүм эркек бала, алгач солдон оңго карай, тамактан кийин тескерисинче оңдон солду карай колго суу куюп, бата алат. Салт боюнча  үй ээсинин балдарына же конокторду тейлеп жүргөндөргө устукан калтырышат, ошондой эле сөзсүз түрдө конокторду тейлеп жүргөн адамдарга «тууралган эт», «табак түп», «кешик» калтырышат. 

б) Сөздөрдү өздөштүрүп алгыла

обычай  – адат
традиция  – салт
рассаживаются  – отурушат
здесь: по уровню почитания  – коомдогу абалы
гости  – коноктор в) Текст боюнча суроолорго жооп бергиле.


1. При варке мяса, какую кость опускают в казан первым?


2. Что подается каждому гостю?


3. Кому нельзя преподнести голову барана?


4. Мясо, которое оставляют обслуживающим за гостями.