Кыргызча   РусскийТЕСТ


1. Дүйнөнүн жети кереметин кайсы уюм аныктаган?


2. Дүйнөнүн таанылган жети керемети кайсылар?
Которгула


3. Статуя Зевса


4. Виячие сады Семирамиды


5. Храм Артемиды


6. Александрийский маяк


7. Дүйнөнүн байыркы кайсы керемети сакталып калган?
Сүйлөмдү толуктагыла


8. Христостун статуясы - .....


9. Чичен-Ица ...........


10. Кытай дубалы Пекинден .................


11. Корковаду тоосунун чокусунда жайгашкан монументке жетүү үчүн


12. Мачу-Пикчу – бул азыркы Перунун аймагынан орун алган ........


13. Петра – бул асканын ичине оюлуп салынган ......


14. Рим Колизейи дүйнөдөгү .........


15. Шах аялынын атагын чыгаруу үчүн ..........


16. Чичен-Ицанын негизги символу – бул ............


17. Дүйнөнүн жети керемети – бул Байыркы мезгилде дүйнөгө даңкы чыккан......